Edukacja | 1. Sympozjum CEIA

1. Sympozjum CEIA

Otwarcie Central European Implant Academy - Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii:

 

Sympozjum implantologiczne, które odbyło się w piątek 9 grudnia 2005 roku w Klinice Uniwersyteckiej, zainaugurowało współpracę pomiędzy prestiżowym Instytutem Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i 3i/Dental Depot.

 

Dr Piotr Majewski, kierownik Pracowni Implantologii przy Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nowopowstałej Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii Dentystycznej (CEIA) powołał się na potrzebę stworzenia programu doskonalenia umiejętności w zakresie zaawansowanej implantologii dentystyczne, jako podstawę utworzenia Akademii. Podkreślił również, iż program wszystkich oferowanych przez CEIA kursów dostosowany jest do potrzeb lekarzy praktyków i przypadków, z którymi mają do czynienia. Podczas zajęć praktycznych, kursanci mają możliwość przeprowadzenia zabiegów na pacjencie pod nadzorem mentorów 3i.

 

Profesor Stanisław Majewski dyrektor Oddziału i Kliniki Stomatologii otworzył sympozjum inaugurujące działalność CEIA oraz wręczył dyplomy nominacyjne dla mentorów. Program sympozjum obejmował wykłady dr Piotra Majewskiego, dr Roberto Cocchetto, dr Nicolaasa Hahna, dr Jiriego Kruga, dr Jana Zapaly, dr Radka Mounajjeda oraz prof Wojciecha Nowaka.

 

Punktem kulminacyjnym dnia wykładowego był zabieg przeprowadzony wspólnie przez dr Piotra Majewskiego i dr Roberta Cocchetto, wykorzystujący protokół 3i DIEM. DIEM, łaciński odpowiednik słowa „dzień”, został wybrany przez 3i jako nazwa dla jednodniowej procedury implantologicznej polegającej na natychmiastowym obciążeniu implantów. Podczas zabiegu pacjent został zaopatrzony w 6 najnowszych implantów 3i Full OSSEOTITE®, na których zamocowano 6 nadbudów tymczasowych IOL. Następnie do nadbudów dokręcono cylindry tymczasowe IOL umożliwiające osadzenie protezy tymczasowej. Po przytwierdzeniu protezy do cylindrów praca została wysłana do laboratorium technicznego, gdzie poddano ja obróbce, w celu dopasowania do warunków w jamie ustnej pacjenta. W końcowej fazie zabiegu tymczasowa proteza funkcjonującą w okluzji została dokręcona do nadbudów złotymi śrubkami.

 

Cały zabieg, od osadzenia implantów do dokręcenia protezy tymczasowej zajął kilka godzin. Wykorzystanie metody DIEM w leczeniu implantologicznym umożliwia pacjentowi korzystanie ze stabilnie umocowanej protezy w dniu wykonania zabiegu. Dla pacjenta DIEM to rozwiązanie, które zapewnia komfort psychiczny, gdyż, w przeciwieństwie do standardowych metod leczenia, poprawia zarówno estetykę, jak i funkcjonalność już w dniu zabiegu.

 

Duże zainteresowanie metodą natychmiastowego okluzyjnego obciążania implantów było widoczne wśród uczestników dyskusji z pacjentem, którego poddano takiemu zabiegowi. Pacjent, odpowiadając na liczne pytania lekarzy, wyraził swoje zadowolenie z zastosowanej metody leczenia i jej efektów twierdząc, iż zamocowanie tymczasowej protezy pozwala mu gryźć i cieszyć się normalnym wyglądem od razu po zabiegu a koszt takiego rozwiązania nie jest dużo wyższy od standardowych rozwiązań. Dodatkowo, pacjent był usatysfakcjonowany faktem, iż zabiegowi nie towarzyszył ból czy opuchlizna.

 

W drugi dzień sympozjum, w sobotę 10 grudnia lekarze przeprowadzili jedenaście zaawansowanych zabiegów implantologicznych, włączając trzy przypadki DIEM, kilka zabiegów augmentacji, odbudowania wyrostka oraz podnoszenia zatoki. Każdy z uczestników kursu miał możliwość samodzielnego przeprowadzenia zabiegu pod okiem mentora 3i, na własnym pacjencie lub pacjencie wytypowanym przez uniwersytet. Jest to zupełnie innowacyjne i rewolucyjne rozwiązanie w zakresie edukacji implantologicznej gdyż pozwala początkującym implantologom na samodzielne przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów.

 

Z jedenastu lekarzy przeprowadzających zabiegi i piętnastu obserwujących, wszyscy wyrazili ogromną chęć ponownego uczestnictwa w tego typu zaawansowanych szkoleniach praktycznych mających na celu poszerzenie ich umiejętności, co z kolei daje im możliwość poszerzenia zakresu leczenia implantami dentystycznymi zaawansowanych przypadków.

 

W sympozjum inaugurującym CEIA wzięło udział 150 klinicystów z Polski, Czech, Rosji oraz Ukrainy. W kursach zaawansowanych wzięło udział 11 lekarzy i 15 obserwatorów.

Partnerzy