Edukacja | 5. Sympozjum CEIA

5. Sympozjum CEIA

Blisko 400 uczestników przyjechało na 5-te Sympozjum Central European Implant Academy. W tym roku po raz pierwszy  spotkaliśmy się w paĽdzierniku, w sali wykładowej hotelu Park Inn.

Inauguracyjny wykład poprowadził kierownik naukowy Central European Implant Academy, dr n. med. Piotr Majewski.  Wspominał początki i rozwój ośrodka szkoleniowo-badawczego w ciągu ostatnich  5-ciu lat jego istnienia, z uwzględnieniem umów współpracy jakie zostały podpisane w ostatnim półroczu z innymi światowej klasy wydziałami implantologii stomatologicznej. 

 

Na szczególną uwagę zasługuje partnerstwo z jednym z największych ośrodków akademickich na świecie New York University College of Dentistry*.  Dopełnieniem sukcesu ośrodka szkoleniowego jest pełna akredytacja OSIS i zaliczanie wydarzeń, organizowanych przez w/w instytuty, do programu umiejętności implantologa.
Gościem honorowym Jubileuszowego Sympozjum był Prof. dr hab. Richard Lazzara, współzałożyciel i współautor wielu nowatorskich rozwiązań z zakresu implantologii stomatologicznej. Swoje wystąpienie poświęcił podsumowaniu współpracy z Dental Depot Wasio i 10 lat istnienia firmy BIOMET3i na polskim rynku.    

 

Sesja główna została poświęcona tematowi: "Poprawa opcji terapeutycznych oferowanych pacjentom w leczeniu implanto-protetycznym". Prof. Alan Meltzer i prof. Harold Baumgarten  przez blisko 5 godzin analizowali strategie leczenia, protokoły postępowania klinicznego oraz możliwości techniczne pomagające spełnić wszelkie wymogi dotyczące efektywnego wdrażania terapii implantologicznej w praktyce. Bazując na własnych doświadczeń zdobytych w prywatnych i uniwersyteckich klinikach, będących pod stałą presją coraz bardziej rozwijającej się dziedziny implantologii stomatologicznej. Naukowcy przeanalizowali wpływ zwiększającej się konkurencyjności oraz najnowszych technologii na jakość usług. Starali się wykazać w jaki sposób pojawiające się nowe możliwości skrócenia okresu leczenia, obniżenia kosztów, ograniczenia dolegliwości około- i pozabiegowych pozwalają na zachowanie tego samego lub uzyskanie lepszego poziomu estetycznych i funkcjonalnych rezultatów końcowych.

 

Część uczestników na zakończenie długiego dnia wykładowego spotkało się w hotelu Pod Różą na bankiecie z udziałem prof. R. Lazzary, prof. A.Meltzera i prof. H. Baumgartena i wszystkich zaproszonych gości. Nieodłączną częścią wieczoru, nabierającą już status tradycji, było spotkanie "po godzinach" w klubie Stalowe Magnolie w którym mieliśmy możliwość wysłuchania kilku utworów w wykonaniu Maćka Wasio i Wojtka Fecia. 

 

Zaawansowany kurs praktyczny:

Stałym punktem jesiennego Sympozjum są zabiegi wykonywane przez rozwijających swoje umiejętności  lekarzy przy asyście mentorów ?rodkowoeuropejskiej Akademii Implantologii.
Tegoroczna część zabiegowa  obejmowała: podniesienie zatok, ekstrakcję i natychmiastową implantację, obszerną regenerację kostną oraz zabiegi z natychmiastowym obciążeniem przy zastosowaniu systemu odbudowy DIEM i Quick Bridge. Zapraszamy do fotorelacji z zabiegów.

 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, w szczególności firmie Gent T. L.Telesz S.C. oraz patronom medialnym Portal Dentystyczny i DTI Polska.

 

* CEIA wraz z OSIS podpisały także umowę współpracy z prof. Markusem Hürzelerem reprezentującym prywatny ośrodek szkoleniowy w Monachium i prof. P.O Ostmanem reprezentującym Wydział Stomatologii Uniwersytetu w Göteborgu.

Partnerzy