Edukacja | AESTHETICS & OCCLUSION CONTINUUM EDUCATION NYUCD

AESTHETICS & OCCLUSION CONTINUUM EDUCATION NYUCD

 

Międzynarodowy Program Podyplomowy:

AESTHETICS & OCCLUSION CONTINUUM EDUCATION NYU CD

 

ZAAWANSOWANY PROGRAM DLA LEKARZY IMPLANTOPROTETYKÓW, PERIODONOTLOGÓW I PROTETYKÓW, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ESTETYKI, OKLUZJI I FUNKCJI

 

 

Podyplomowy program z międzynarodowym certyfikatem. Program przeznaczony jest dla lekarzy praktyków pragnących usystematyzować posiadaną wiedzę lub/i uzupełnić ją o nieznane techniki pracy, a także dla lekarzy początkujących, którzy chcą programowo poznać implantoprotetykę. Certyfikat główny ma akredytację dwóch polskich ośrodków i jest zaliczany do umiejętności implantologa OSIS EDI. Ukończenie całego programu zgodnie z regulaminem, upoważnia do odebrania głównego międzynarodowego certyfikatu: podyplomowego programu Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA.

 

Sesje programu Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA.

W programie sesje teoretyczne, praktyczne, oraz konsultacyjne:
• 4 sesje w NYU CD
• 2 sesje w Krakowie
• Kongres Dental Spaghetti
• Sympozjum CEIA

 

Dwuletni program (280 godzin edukacyjnych) składa się z:

• 24 całodniowych sesji New York University College of Dentistry,
• 2 sesji wskazanych przez polskie ośrodki akredytujące program (OSIS, CEIA),
• kursów podstawowych i praktycznych,
• egzaminu praktycznego,
• pracy pisemnej,
• prezentacji przypadków.

 

Program przygotowuje do umiejętności implantologa OSIS EDI.

 

 

MIEJSCE:

 

Sesje wyjazdowe: Linhart Continuing Dental Education Program, New York University College of Dentistry
Sesje w Polsce: Kraków

 

 

TERMINY:

 

Najbliższe sesje w Nowym Jorku:

24-28 września 2018 (5 dni)
18-22 marca 2019 (5 dni)

 

Szczegółowy program

 


Najbliższe sesje w Krakowie

 

7-8 września 2018 (2 dni)
30 listopada - 1 grudnia 2018 (2 dni)

KOMPLEKSOWE PLANOWANIE ESTETYKI Z RESPEKTEM DLA FUNKCJI

PROWADZĄCY: Dr Marco NICASTRO i Dr n. med. Maciej ŻAROW

Szczegółowy program

 

14-15 grudnia 2018 (2 dni)

LICÓWKI PORCELANOWE: PLANOWANIE PREPARACJA OSADZANIE

PROWADZĄCY: Dr n. med. Maciej ŻAROW

Szczegółowy program

 

 

DYREKTORZY PROGRAMU: Prof. Stephen CHU, Dr n.med. Maciej ŻAROW


MECENAT: Prof. Andrzej WOJTOWICZ

 

 

New York University College of Dentistry to jeden z największych i najprężniej działających wydziałów stomatologii na świecie. W ramach ścisłej współpracy z polskimi organizacjami OSIS i CEIA, stworzono podyplomowy program dla lekarzy dentystów. Sesje skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem oraz usystematyzowaniem wiedzy z zakresu implantoprotetyki i dziedzin z nią związanych, tj. mikrochirurgii, estetyki, itp. Program kończy się obroną pracy, esejem i egzaminem praktycznym. Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA.

 

ZAPISY:

 

Dental Depot Wasio

tel. 71 335 70 71/-72 fax. 71 335 70 90
edukacja@dental-depot.com
nyu-poland.com

Partnerzy