Edukacja | Akademia Chirurgii Jamy Ustnej

Akademia Chirurgii Jamy Ustnej

Zajęcia to intensywny tok nauczania praktyczno-teoretyczny. Zakres tematyczny to zgłębianie wiedzy z zakresu chirurgii jamy ustnej.

 

Wśród wykładowców znajdują się lekarze praktycy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch i Niemiec.

 

Społeczność:
Akademia nie jest kolejnym zbiorem kursów. Z tego się utrzymuje, ale przedsiębierze wiele inicjatyw, które mają służyć środowisku stomatologów.

 


TEMATYKA (UWAGA! SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA NA: WWW.ORALSURGERY.PL):

 

 

DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY

Dental Depot Wasio
tel. 71 335 70 71/72
edukacja@dental-depot.com

 

Dodatkowe informacje o programie:
www.oralsurgery.pl

 

CHIRURGIA JAMY USTNEJ WPROWADZENIE

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

 

Anatomia prawidłowa czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem piętra dolnego i środkowego twarzy, syntopii
i skeletotopii. Anatomia szczegółowa: zębów, przyzębia, histologia dla praktyków.

 

Dr Sławomir Karwan

13.10.2018

1 500 zł **

 

Badania obrazowe w chirurgii jamy ustnej: OPG, RTG, RVG, CBCT, MR, CT, USG, PET, endoskopia, scyntygrafia, inne. Obrazowanie struktur anatomicznych; zalety, ograniczenia, pułapki diagnostyczne.

 

Dr Radosław Jadach

12.10.2018

1 500 zł **

 

Fizjologia tkanek operowanych i związane z nią praktyczne aspekty zabiegów. Jakie procesy uruchamiasz skalpelem a jakie zatrzymujesz? Podstawy z fizjologii jako wprowadzenie do farmakokinetyki i farmakologii. Patofizjologia stresu. Zasady gojenia się ran. 

 

Dr Sławomir Karwan

26.10.2018

1 500 zł **

 

Patofizjologia zapalenia, objawy kliniczne, farmakoterapia bólu, farmakologia w hemostazie, chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe, elementy farmakoterapii u kobiet w ciąży.

 

Dr Sławomir Karwan

27.10.2018

1 500 zł **

 

Patofizjologia stanów nagłych zagrożeń.

Podstawowe czynności resuscytacyjne.

 

dr Jacek Smereka  

10.11.2018

1 500 zł **

Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne. Dr Jacek Smereka 23.11.2018 1 500 zł **
Szczegółowe omówienie instrumentarium, przygotowanie przedzabiegowe gabinetu, pola zabiegowego w zależności od rodzaju zabiegu. Zasady doboru instrumentarium do wybranych zabiegów. Zasady pracy każdym z narzędzi. Zasady konserwacji. Znieczulenia w chirurgii stomatologicznej. Choroby zatok obocznych nosa.  Choroby nienowotworowe gruczołów ślinowych. URAZY ! Dr Sławomir Karwan 24.11.2018 1 500 zł **

 

Znieczulenie miejscowe w stomatologii u pacjentów z grup ryzyka. Zaawansowane czynności resuscytacyjne.

 

dr Jacek Smereka

23.11.2018

1 500 zł **

 

 

EGZODONCJA

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

Egzodoncja. Wykłady.

 

Dr Radosław Jadach

 

07.12.2018

1 500 zł **

Egzodoncja c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, ZABIEGI.

 

dr Sławomir Karwan 

 

08.12.2018

1 500 zł **

Egzodoncja c.d. Wykłady. Zarządzanie powikłaniami.

 

Dr Radosław Jadach

 

14.12.2018 

1 500 zł **

Egzodoncja c.d. ZABIEGI. SŁUCHACZE OPERUJĄ WŁASNYCH PACJENTÓW POD OKIEM WYKŁADOWCÓW.

 

Dr Radosław Jadach

 

15.12.2018

1 500 zł **

 

 

PATOFIZJOLOGIA, PATOMORFOLOGIA, NOWOTWORY

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

 

Patofizjologia i patomorfologia, terminologia opisowa i diagnostyczna, zasady współpracy z histopatologiem, patologie w jamie ustnej
w przebiegu wybranych chorób ogólnoustojowych. Rogowacenie białe błony śluzowej jamy ustnej, uwarunkowane genetycznie, nienowtworowe i nowotworowe rozrosty nabłonka, nienabłonkowe nienowotworowe i nowotworowe rozrosty błony śluzowej. Wady wrodzone czaszki twarzowej i ich objawy w jamie ustnej. Choroby genetyczne i wrodzone zębów. Nieprawidłowości.

 

Dr Klaudiusz Łuczak

11.01.2019

1 500 zł **

 

Nowotwory wywodzące się z tkanki łącznej, pochodzenia nerwowego, układu odpornościowego, pochodzenia mięśniowego, pochodzenia naczyniowego. Następstwo nadczynności przytarczyc. Nienowotworowe i nowotworowe rozrosty w kości żuchwy i szczęk. Nowotwory kości twarzy.

 

Dr Klaudiusz Łuczak

12.01.2019

1 500 zł **

 

 

PERIODONTOLOGIA CZ. 1

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

Periodontologia. Wykłady.

 

Dr Radosław Jadach

 

25.01.2019

1 500 zł **

Periodontologia c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem.

 

Dr Sławomir Karwan

Dr Radosław Jadach

 

26.01.2019

1 500 zł **

 

 

CHIRURGIA RESEKCYJNA

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

Chirurgia resekcyjna. Torbiele.

Resekcyjna chirurgia kostna
i alweoplastyka. Resekcyjne leczenie furkacji.

 


Dr Sławomir Karwan,
Dr Radosław Jadach

 

08.02.2019

1 500 zł **

 

Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi. SŁUCHACZE OPERUJĄ WŁASNYCH PACJENTÓW POD OKIEM WYKŁADOWCÓW.

 

Dr Sławomir Karwan,
Dr Radosław Jadach

09.02.2019

1 500 zł **

Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady. Piezochirurgia. Resekcje. Hemisekcje. Radektomie.

 

Dr Sławomir Karwan,
Dr Radosław Jadach

 

22.02.2019

1 500 zł **

 

Chirurgia resekcyjna c.d. Wykłady i ćwiczenia z pacjentem, zabiegi. SŁUCHACZE OPERUJĄ WŁASNYCH PACJENTÓW POD OKIEM WYKŁADOWCÓW.

 

Dr Sławomir Karwan,
Dr Radosław Jadach

23.02.2018

1 500 zł **

 

Ból w zakresie czaszki twarzowej i jamy ustnej. Etiologia i diagnostyka bólu jamy ustnej i twarzy.

 

Dr Błażej Szczerbaniewicz

08.03.2019

1 500 zł **

 

Leczenie bólu jamy ustnej i twarzy.

 

Dr Błażej Szczerbaniewicz

09.03.2019

1 500 zł **

 

Opieka pooperacyjna. Farmakoterapia w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci.

 

Dr Jacek Smerka

06.04.2019

1 500 zł **

 

 

AUGMENTACJA

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

 

Dr Radosław Jadach

 

22.03.2019

2000 zł / 2500 zł *

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykład i zabiegi.

 

Dr Radosław Jadach

 

23.03.2019

2000 zł / 2500 zł *

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych. Wykłady.

 

dr Radosław Jadach

dr Sławomir Karwan 

 

26.04.2019 

2000 zł / 2500 zł *

 

Augmentacja i regeneracja tkanek twardych.c.d. Wykład i zabiegi.

 

 dr Radosław Jadach

dr Sławomir Karwan 

27.04.2019

2000 zł / 2500 zł *

 

Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich. Wykłady. Wprowadzenie. Przypomnienie anatomicznych i morfologicznych struktur jamy ustnej.

 

  dr Radosław Jadach

dr Sławomir Karwan 

10.05.2019

2000 zł / 2500 zł *

 

Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich c.d. Wykłady i zabiegi.

 

Dr Radosław Jadach,

Dr Sławomir Karwan

11.05.2019

2000 zł / 2500 zł *

 

Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich. c.d.

 

dr Maciej Jagielak 

24.05.2019

2000 zł / 2500 zł *

 

Augmentacja i regeneracja tkanek miękkich. c.d.

 

Dr Radosław Jadach,

Dr Sławomir Karwan

25.05.2019

2000 zł / 2500 zł *

 

 

PERIOCHIRURGIA

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

Konferencja

Chirurgia Jamy Ustnej

 

Wykładowcy z Polski

Wykładowcy zagraniczni

 

 

2000 zł / 2500 zł *

 

PERIOCHIRURGIA

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

 

Współpraca stomatologa z anestezjologiem: wymogi prawne...

 

Dr Jacek Smereka

05.04.2019

 

2000 zł / 3000 zł *

 

Periochirurgia

 

Dr Sławomir karwan

31.05.2019

2000 zł / 3000 zł *

 

Periochirurgia. Wykłady.

 

Dr Radosław Jadach

31.05.2019

14.06.2019

2000 zł / 3000 zł *

 

Periochirurgia. Wykłady. Zabiegi.

 

Dr Radosław Jadach

01.06.2019

15.06.2019 

2000 zł / 3000 zł *

 

 

 

IMPLANTOLOGIA

 

 

TEMATYKA

PROWADZĄCY

 TERMIN

 CENA

 

Wprowadzenie do implantologii. Wykłady.

 

dr Maciej Stupka

21.06.2019

 

2000 zł / 3000 zł *

 

Wprowadzenie do implantologii c.d. Wykłady. Zabiegi.

 

dr Sławomir Karwan /

dr Radosław Jadach

05.07.2019

 

2000 zł / 3000 zł *

 

Wprowadzenie do implantologii c.d. Wykłady.

 

Dr Radosław Jadach

22.06.2019

2000 zł / 3000 zł *

 

Wprowadzenie do implantologii c.d. Wykłady. Zabiegi.

 

Dr Radosław Jadach

06.07.2019

2000 zł / 3000 zł *

 

 

* przy zamówieniu 10 sesji, cena za jednostkową sesję 2000 zł, oszczędzasz 500 zł na sesji (10 x 500zł = 5000 zł oszczędności) !
** przy zamówieniu 10 sesji, cena za jednostkową sesję 1000 zł, oszczędzasz 500 zł na sesji (10 x 500zł = 5000 zł oszczędności) !

UWAGA! Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty miesięczne, kwartalne i półroczne.

 

 

 

Partnerzy