Edukacja | Curriculum periodontologiczno - implantologiczne Prof. Markusa Hürzelera

Curriculum periodontologiczno - implantologiczne Prof. Markusa Hürzelera

AUTORSKI PODYPLOMOWY PROGRAM PERIODONTOLOGICZNO - IMPLANTOLOGICZNY Prof. Markusa Hürzelera

 

Cztery intensywne, 2-dniowe sesje obejmują: wykłady, zajęcia praktyczne z wykorzystaniem szczęk świńskich oraz, jeśli będzie to możliwe, zabiegi na żywo. W ramach programu przedstawiony zostanie protokół postępowania praktycznego. Oferuje on korzyści nie tylko początkującym, ale również doświadczonym klinicystom.

 

Program składa się z czterech 2-dniowych modułów, tworzących integralną całość.

 

Miejsce:

Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4, Kraków

 

 

 

TERMINY:

 

MODUŁ 1. 21-22.06.2018

MIKROCHIRURGIA.

MODUŁ 2. 17-18.01.2019

CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA.

MODUŁ 3. 18-19.07.2019

CHIRURGIA PLASTYCZNA PRZYZÊBIA.

MODUŁ 4. 09-10.01.2020

IMPLANTACJA W STREFIE ESTETYCZNEJ.

 

 

 

Prowadzący: Markus HÜRZELER DMD, PhD


Patronat naukowy: dyrektor CEIA dr hab.  n.  med.  Piotr MAJEWSKI
 

Uczestnicy całego programu na podstawie zaliczenia końcowego otrzymują główny certyfikat autorskiego podyplomowego programu: Curriculum periodontologiczno - impalntologicznego Prof. Markusa Hürzelera.

 

Język wykładowy: angielski, tłumaczenie symultaniczne na język polski.


PROGRAM:

 

MODUŁ 1:  MIKROCHIRURGIA
 

Bez względu na to, czy posiadają Państwo, czy też dopiero planują zakup mikroskopu stomatologicznego, albo też pragną zmienić sposób wykonywania zabiegów implantologicznych i periodontologicznych- ta intensywna, dwudniowa sesja praktyczna nieodwracalnie zmieni Państwa praktykę. Decyzja o stosowaniu lup, czy mikroskopu będzie miała ogromny wpływ na poprawę Państwa umiejętności i wiedzy w dziedzinie periodontologicznej chirurgii plastycznej.

 

Czego Państwo nauczą się w trakcie tej sesji:
• poznanie koncepcji postępowania mikrochirurgicznego,
• zrozumienie procesów gojenia się ran w zabiegach periodontologicznych,
• nauka pracy w dużym powiększeniu.
 
Metodologia sesji zakłada pracę  pod mikroskopem w trakcie całej części praktycznej.


MODUŁ 2: CHIRURGIA PERIODONTOLOGICZNA
    
Zachowanie zębów powinno być naszym naczelnym celem; w kontekście możliwości implantologii stomatologicznej, coraz więcej periodontologów zapomina o obowiązku ratowania zębów. Zachowanie zębów jest wciąż najbardziej przewidywalną opcją terapeutyczną. Z tego też powodu w trakcie sesji zostaną zaprezentowane i omówione możliwości terapii periodontologicznej oraz fazy podtrzymującej.
    
Czego Państwo nauczą się  w trakcie tej sesji:
• problematyka biofilmu w jamie ustnej,
• śródzabiegowe usuwanie biofilmu,
• różne rodzaje płata (płat pełnej grubości, płat dzielony),
• płat dostępu,  
• procedury regeneracyjne,
• dowierzchołkowe przesunięcie płata.

 

Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo, praktyczne
działania chirurgiczne z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich.


MODUŁ 3: CHIRURGIA PLASTYCZNA PRZYZEBIA

 

Sesja ta obejmuje intensywne ćwiczenia praktyczne na bardzo zaawansowanym poziomie przeznaczone dla wszystkich klinicystów pragnących pogłębić swoje umiejętności w dziedzinie zabiegów chirurgii plastycznej przyzębia.

 

Celem sesji jest udoskonalenie i poszerzenie Państwa umiejętności w dziedzinie chirurgii plastycznej przyzębia. Uczestnicy zostaną poproszeni o przyniesienie swoich lup chirurgicznych do prowadzenia zabiegów z wykorzystaniem szczęk świńskich. Organizatorzy zapewnią instrumenty mikrochirurgiczne i mikrochirurgiczny materiał szewny.

 

Czego Państwo nauczą się  w trakcie tej sesji:
• koncepcja postępowania mikrochirurgicznego,
• obszar kontaktu tkanek przyzębia z materiałami protetycznymi,
• estetyczne wydłużanie koron klinicznych,
• pokrywanie recesji korzeniowych i augmentacja tkanek dziąsłowych,
• augmentacja tkanek miękkich wyrostka,
• zachowanie wyrostka.

 

Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo, praktyczne
działania chirurgiczne z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich.


MODUŁ 4: IMPLANTACJA W STREFIE ESTETYCZNEJ

 

Ta intensywna sesja będzie poświęcona zabiegom implantacji w strefie estetycznej.
O sukcesie terapii implantoprotetycznej nie decyduje już to, czy doszło do osteointegracji implantów. Omówione zostaną zalety i wady różnych stosowanych współcześnie koncepcji implantologicznych. Czy podejście bezpłatowe i minimalnie inwazyjne jest zawsze najbezpieczniejszym sposobem postępowania z punktu widzenia końcowego wyniku estetycznego?

 

Czego Państwo nauczą się  w trakcie tej sesji:
• planowanie leczenia,
• planowanie implantacji w 3D,  
• techniki zachowania wyrostka zębodołowego w celu ułatwienia późniejszej implantacji,
• augmentacja tkanek twardych i miękkich w obszarze bezzębnego wyrostka jako przygotowanie do implantacji,
• osadzanie implantów techniką bezpłatową,  
• natychmiastowa odbudowa protetyczna implantów.

 

Metodologia sesji obejmuje demonstrację prowadzonych zabiegów na żywo,
praktyczne działania chirurgiczne z wykorzystaniem lup i szczęk świńskich.

 

Zapisy:

 

Dental Depot Wasio

tel. 71 335 70 71/-72 fax. 71 335 70 90
edukacja@dental-depot.com
on-line: www.ceia.edu.pl

video

Partnerzy