Edukacja | Implantoprotetyka- kurs zaawansowany

Implantoprotetyka- kurs zaawansowany

KURS ZAAWANSOWANY Z ZAKRESU IMPLANTOPROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

 

Prowadzący: Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz

 

Kurs zaliczany do umiejętności Implantologia stomatologiczna, akredytacja OSIS-EDI

 

MIEJSCE: Kraków
Klinika Implantologiczno - Stomatologiczna
ul. Miłkowskiego 3/701

 

TERMIN: 28.11.2015r.

 

KOSZT: 2000 PLN
Max.10 osób. Możliwość uczestnictwa wraz ze swoim pacjentem i wykonania na nim etapu postępowania protetycznego oraz / lub zaplanowania dalszych etapów leczenia (wtedy koszt uczestnictwa: 2500 PLN + pacjent pokrywa koszt laboratorium).

 

ZGŁOSZENIA:
Ośrodek Implantologiczno - Stomatologiczny
ul. Miłkowskiego 3/701 w Krakowie,
tel. 012 263 65 23, 602 46 36 38
e-mail: biuro@klinikaimplantologii.pl

 


PROGRAM:


09.00 - 12.00 Wykład, część teoretyczna:


Leczenie implantoprotetyczne trudnych przypadków (planowanie leczenia, rozwiązywanie problemów po implantacji); koncepcje okluzji w leczeniu implantoprotetycznym; rekonstrukcja protetyczna pacjentów bezzębnych – postępowanie standardowe vs. "All on 4"; tymczasowe rozwiązania w leczeniu implantoprotetycznym bezzębia - DIEM i Quick Bridge.


12.00 – 12.30 Lunch


12.30 – 17.30 Konsultacje pacjentów prowadzonych przez lekarzy - uczestników kursu:


Planowanie leczenia na podstawie diagnostyki (wymagane są: modele, rtg, zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne, ewentualnie tomografia komputerowa, przesłane na adres Kliniki na 2 tyg. przed datą kursu). Konsultacja pacjentów i rozwiązanie problemów po wprowadzeniu wszczepów (wymagane są: modele, rtg, zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne, ewentualnie tomografia komputerowa, przesłane na adres Kliniki na 2 tyg. przed datą kursu). Różne opcje leczenia protetycznego w trudnych warunkach. Możliwość uczestnictwa w kursie z własnym pacjentem i przeprowadzenia na nim jednego z etapów postępowania protetycznego (wymagane są: modele, rtg, zdjęcia wewnątrz- i zewnątrzustne, ewentualnie tomografia komputerowa, przesłane na adres Kliniki na 2 tyg. przed datą kursu). Powikłania po leczeniu implantoprotetycznym i sposoby ich rozwiązywania – możliwości i warianty postępowania.

 

DODATKOWE INFORMACJE:
Dental Depot Wasio, tel. 71 335 70 71
e-mail: edukacja@dental-depot.com

 

WPŁATY:
Klinika Imlantologiczno-Stomatologiczna
ul. Miłkowskiego 3/701, Kraków 30-349
Nr konta: 67 1240 1444 1111 0000 0937 5774

 

Wpłaty należy dokonać na 3 tygodnie przed terminem kursu.

 

Kurs przeprowadzany jest na materiałach firmy BIOMET 3i. Uczestnikom kursu przysługuje 8 punktów edukacyjnych.
Uczestnicy są proszeni o przyniesienie odzieży i obuwia ochronnego.

Partnerzy