Edukacja | Kursy dla higienistek i asystentek

Kursy dla higienistek i asystentek

Temat: Asystowanie przy zabiegach implantologicznych i chirurgicznych dla asystentek stomatologicznych.

Wykład i warsztat.

 

Wykładowca:  lek.dent. Maciej Nowinski

 

Miejsce: Wrocław, ul. Pomarańczowa 8, sala wykładowa

Cena: 1350 zł

 

DZIEŃ 1

10.00 - 18.00

Wykład

 

1. Omówienie zadań asystentki w gabinecie chirurgicznym i implantologicznym.
2. Implant, implantacja- wyjaśnienie pojęć, budowa implantu, różnice i podobieństwa pomiędzy systemami implantologicznymi.
3. Podstawy postępowania aseptycznego oraz przygotowanie gabinetu do zabiegu.
4. Omówienie procedur chirurgicznych od strony asysty – charakterystyczne instrumentarium i
czułe punkty procedury (m.in. pionowa i pozioma rekonstrukcja wyrostka, bloki kostne, ring
technika, sinus lift, rozszczepienie wyrostka).
5. Omówienie etapów zabiegu implantologicznego krok po kroku.
6. Rozmowa wyjaśniająca z pacjentem, zgoda pacjenta na zabieg, dokumentacja medyczna.
7. Czyszczenie i konserwacja instrumentarium po zabiegach.
8. Anatomia tkanek wokół implantu.
9. Wizyty kontrolne pacjentów po implantacji, higienizacja.
10. Trudne sytuacje w trakcie, zabiegu – jak ich uniknąć.
11. Przygotowanie pacjenta do uzupełnienia protetycznego na implantach, asystowanie podczas zakładania pracy protetycznej na implantach.

 

DZIEŃ 2

9.00 -14.30

Zajęcia warsztatowe


Instrumentarium lekarza chirurga, implantologa.
Przygotowanie stanowiska pracy (przygotowanie unitu, przygotowanie stolika operacyjnego i stołu pomocniczego, przygotowanie fizjodyspensera do pracy).
Ubieranie operatora i asysty.

Zabieg implantologiczny krok po kroku (pokaz live na szczęce zwierzęcej)- uczestniczki czynnie asystują w poszczególnych etapach.
Higienizacja pacjenta przed i po zabiegach implantologicznych.

 

 

Terminy na 2018 w trakcie zatwierdzania

 

 

Lek.dent. Maciej Nowinski

 

lekarz stomatolog, lekarz medycyny, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

 

Ukończył Wydział Lekarski oraz Wydział Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

W roku 2013 został nagrodzony Platinium Preferred Award za wkład w rozwój implantologii. Nagroda ta jest corocznie przyznawana 700 lekarzom w 70 krajach Świata. W 2010 ukończył Studium Doktoranckie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konsultant implantologiczny Keystone Dental oraz certyfikowany implantolog Biomet 3i. Prowadzi szkolenia i kursy z zakresu implantologii oraz sterowanej regeneracji kości. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.


Uczestnik wielu szkoleń i warsztatów z dziedziny implantologii, sterowanej regeneracji kostnej oraz protetyki potwierdzonych dyplomami i certyfikatami.

 

Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień zjazdowych na zjazdach krajowych i zagranicznych z dziedziny chirurgii szczękowotwarzowej

 

 

 


ORGANIZATOR
ESDENT DENTAL EQUIPMENT Wojciech Baziuk Ul. Pomarańczowa 8
54-058 Wrocław NIP 899-112-27-53 Regon 930593840
Nr konta
W celu rezerwacji miejsca proszę o wpłatę rezerwacyjna
na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 27 1050 1575 1000 0022 5454 2323
nazwa konta: Esdent Dental Equipment, Wrocław
A pozostała kwotę na 1 tydzień przed kursem

 

 

 

Partnerzy