Edukacja | Marcowa sesja NYU CD 2015

Marcowa sesja NYU CD 2015

Na początku marca odbyła się kolejna sesja programu Implant Continuum Education NYU OSIS CEIA. Wśród wykładowców po raz drugi znalazł się dr hab. n. med. Piotr Majewski z bardzo aktualnym tematem Periimplantitis: etiologia, diagnostyka i skala problemu. Opcje leczenia i zapobieganie. Zwrócił uwagę że wobec stosowania co raz większej liczby implantów problem periimplantitis jest nadal bardzo powszechny i coraz częściej dotyka pacjentów implantologicznych. Dr Majewski na bazie własnych doświadczeń zaprezentował także kwestie doboru odpowiedniego protokołu postępowania przy natychmiastowym obiciążeniu wszczepów w aspekcie funkcji i estetyki. Wnoskując po komentarzach w kuluarach i wynikach ankiety, wykłady dr Majewskiego i Prof. Paula Fletcher również na temat Periimplantis zostały uznane jako najlepsze w marcowym pięciodniowym programie. Gratulujemy !

 

Marcowa sesja NYU to także prezentacje końcowe uczestników podyplomowego programu. Dr n.med. Kornel Krasny z Warszawy i dr Paweł Strzępek z Rzeszowa w 15 minutowych preznetacjach przedstawili swoje najciekawsze przypadki, świadczące o stosowaniu w praktyce zaawansowanych technik chirurgicznych, regeneracyjnych i implantoprotetycznych od wielu lat. Gratulujemy prelegentom !

 

Z ogromną przyjemnością informujemy również o wręczeniu dyplomu uznania dla dziekana New York University College of Dentistry pana Kendalla Beachama. Dyrektor i patron naukowy Środkowoeuropejskiej Akademii Implantologii dr hab. n. med.Piotr Majewski w uznaniu zasług i ogromnego wkładu w rozwój ośrodka szkoleniowego w Krakowie wręczył wyróżnienie oraz rocznicowe pamiątki zwiazane z 10-leciem CEIA w trakcie marcowej sesji programu.

 

Od ponad 8 lat ośrodek CEIA współpracuje z NYU CD, w roku 2009r. wspólnie z OSIS EDI podpisał umowę współpracy z centrum podyplomowych szkoleń im. Linhart'a, działającym przy College of Dentistry New York University tworząc program edukacyjny Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA. W ciągu ostatnich lat program ukończyło ponad 30 implantoprotetyków z kraju. 

Partnerzy