Edukacja | Międzynarodowe certyfikaty rozdane!

Międzynarodowe certyfikaty rozdane!

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w kwietniu 2010 r. w Warszawie, kolejne spotkania odbywały się na przemian w Nowym Yorku i Polsce. Pełen program objął w sumie 280 godzin zajęć, podczas których uczestnicy otrzymali solidną dawkę wiedzy, analizowano również przykłady z praktyk własnych, odbywały się też niezwykle interesujące, kameralne sesje ponadprogramowe (nieobowiązkowe).


Pierwsza grupa uczestników która zdała egzamin praktyczny oraz napisała esej na zadany temat z zakresu implanto-protetyki w oparciu o zdobytą wiedzę i własne doświadczenie, przystąpiła do obrony przypadków - będącej finalnym punktem programu.

 

W trakcie Międzynarodowego Tygodnia Implantologicznego NYU CD (sierpień 2011 r.) do prezentacji przystąpiło 6-ciu lekarzy: Olaf Bronowicz, Rafał Dobrakowski, Wojciech Fąferko, Mariusz Piotrowski, Jacek Sumara oraz Paweł Zimny. W komisji zasiedli: prof. Andrzej Wojtowicz, prof. Christian Stappert oraz dziekan ds. edukacji H. Kendall Beacham. Warto dodać, że 3 uczestniczki tego samego programu przedstawiły swoje prace na wcześniejszej sesji w Polsce (luty 2011r.), były to: Wioletta Binkowska-Figura, Katarzyna Florkiewicz-Zakrzewska i Elżbieta Kozieł. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu uczestników i dyrektorów programu, każda z osób przystępujących do egzaminu uzyskała zaliczenie i odebrała podstawowy certyfikat zakończenia nowojorskiej części programu.

 

Główny certyfikat Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA zostanie wręczony w trakcie uroczystej Gali CEDE, która odbędzie się 22. września br. w Poznaniu. Certyfikat ten jest dokumentem międzynarodowym z akredytacją dwóch polskich ośrodków: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) i ?rodkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA) oraz jest zaliczany do międzynarodowej umiejętności implantologa OSIS-EDI.

Implant Continuum przy New York University dla polskich implanto-protetyków
New York University College of Dentistry (NYU CD) to jeden z największych wydziałów stomatologii na ?wiecie. Od lat bierze udział w kilkudziesięciu badaniach produktów związanych z implantologią, protetyką i periodontologią. Wykładowcy z nim związani to lekarze praktykujący, cieszący się uznaniem, zapraszani do udziału w kongresach na całym świecie. W 1981 r. po ogólnokrajowym sukcesie szkoleń podyplomowych w USA, College of Dentistry stworzył projekt dla lekarzy z poza kraju (do dziś ukończyło go ok. 3.000 lekarzy dentystów z 26 krajów)
Program skierowany jest do lekarzy zainteresowanych zdobyciem i usystematyzowaniem wiedzy z zakresu implantoprotetyki, z uwzględnieniem zarówno fundamentalnych zasad, jak i najnowszych technik pracy, a także eksperymentalnych projektów. Sesje wykładowe są poziomie na średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Półtoraroczny program składa się z 6-ciu różnych sesji naukowych, zorganizowanych na NYU CD w USA, oraz zabiegów i kursów w polskich ośrodkach. Program zakłada także uczestnictwo w głównym Kongresie OSIS-EDI oraz Sympozjum CEIA. Osoby które ukończą pełen program i zaliczą: kursy, prace pisemną i prezentację przypadków, otrzymają certyfikaty:- New York University College of Dentistry,- Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA - Advances in Implantology and Periodontics.

Partnerzy