Edukacja | Moduł 1. Perio-curriculum prof. Hürzelera

Moduł 1. Perio-curriculum prof. Hürzelera

Od 2011 r. po raz pierwszy i wyjątkowo w Polsce do Państwa dyspozycji jest autorski podplomowy program Periodonologiczno - Implantologiczny prof Markusa Hürzelera. Na co dzień prowadzony w prywatnym Centrum w Monachium,  z zachowaniem wszystkich wytycznych (od zeszłego roku) odbywa się w Instytucie Stomatologii UJ w Krakowowie. W programie znajdziecie Państwo część wykładową, zabieg na żywo oraz zajęcia praktyczne na materiałach zwierzęcych z użyciem mikroskopów, lup i narzędzi do mikrochirurgii. Program obejmuje cztery intensywne dwudniowe sesje: szkolenie z mikrochirurgii, chirurgię periodontologiczną, chirurgię plastyczną przyzębia i implantację w strefie estetycznej. 

10-11 czerwca 2011 r. odbył się pierwszy moduł programu: Szkolenie z mikrochirurgii.
Partnerzy